На български

От 1991 година швейцарското дружество с нестопанска цел «Вариант 5» се ангажира в България. Дружеството осъществява проекти в полза на младите хора, особено подпомагане на инициативи в областта на спорта, като например клуба по ориентиране «Вариант 5» Търговище и проекти в областта на музиката.

Приоритетът в работата на дружеството е обмяната на опит и директни контакти между млади хора от Швейцария и България, а също и от други страни.

Друг аспект от нашата работа е да подпомагаме социални проекти. Ние подкрепяме гражданските инициативи, които допринасят за развиване на чувството за отговорност в младите хора. Като пример за тази дейност е нашият проект в Търговище «Градски детективи»: малки групи от млади «детективи» посетиха най-неугледните и най-хубавите места в града и изработиха идеи и предложения, как да бъдат оправени недостатъците. Тези предложения бяха представени на хора от медите и от кметството.

Проектите на «Вариант 5» са реализирани по принцип без държавно финансиране, само с дарения от частни лица и от членове на дружеството. Сега то наброява около 150 членове и около 400 редовни донори. Тиражът на печатния бюлетин на «Вариант 5» е 600.

Повече информация на български за актуални проекти, както и подробности за ваканционните спортни курсове за деца и за състезанията по спортно ориентиране можете да получите на адрес:

Диан Бонев и Петранка Ангелова
ул. Росица 22 ап. 16
7700 Търговище
България
Сайт: www.variant5.org
E-mail:

Или на немски и английски език на адрес:

Förderverein Variant 5
3000 Bern
Schweiz
E-mail:

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert